Thứ Bảy, 2 tháng 4, 2016

xem người Nhật câu cá ngừ đại dương. Quá đã !

câu cá kiểu này đã quá, chỉ không có sức mà bắt cho hết cá.


CÂU CÁ.....KIỂU NHẬT
CÂU NHƯ NHỬNG NGUƠI NHẬT NÂY MƠI KHÔNG BỎ CÔNG.......

https://www.youtube.com/embed/D65Pf0v9M50

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét