Thứ Tư, 20 tháng 4, 2016

Tương Chúa Giêsu chịu nạn chảy máu ở Hàn Quốc


Biết nói thế nào khi nhìn thấy Tượng Chúa bằng đất, bằng hợp chất, mà lại chảy máu từng giọt, được trích vào ông tiêm để làm xét nghiệm. Đó là loại nhóm máu AB.
Phải chăng Thiên Chúa muốn báo một mật lệnh gì cho nhân loại đầy tội lỗi như ngày nay ...
Xin mời bấm vào địa chỉ link này để xem rõ ràng đoạn clip video


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét