Thứ Bảy, 12 tháng 4, 2014

Bản tin SHDC số 193

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 193       &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
Chúa Nhật LỄ LÁ NĂM A, 13-4-2014
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 :  Sách Ngôn Sứ I-sai-a                        Is 50,4-7
Tôi sẽ không che mặt khi bị mắng nhiếc phỉ nhổ, tôi biết mình sẽ không phải thẹn thùng.
Bài đọc 2 : Thư gửi tín hữu Phi-lip-phê              Pl 2, 6-11
Đức Kitô đã tự khiêm tự hạ, nên Thiên Chúa đã siêu tôn Người.
Bài Thương Khó theo thánh Mát-thêu               Mt 26,14 - 27,66
Cuộc thương khó của Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.
II- Ý Lễ : gđ bà Thông ĐN : lễ cho Lh Phêrô * bà Sự gk 7 : lễ cho Lh Giuse-Maria * chị Kiểm gk 6 : lễ Lh Antôn Chúc, Maria Nghi * ô. Rương v. Chiến : lễ cho CLH Giuse Quyết, Bắc, Lợi, Quảng, Vỹ và Maria Nguyên / lễ cho CLH Giuse Lộc, Thắng và Maria Khoát, Lữ * gđ Liên-Cho gk 6 : lễ cho Antôn Thịnh * chị Quy (Sơn) gk 9 : lễ cho ÔBà CMẹ, cầu bình an * chị Lài gk 9 : lễ cho ÔBTTiên * chị Tố Trinh (lương) : lễ giỗ chồng Giuse Quang * ôb Cảnh-Đoàn gk 1 : lễ tạ ơn và giỗ Lh Catarina và Maria * gđ Nguyệt-Khanh ChuLai : lễ tạ ơn và cầu bình an.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA,
từ chiều 19-4 đến 25-4-2014 : Giáo khóm Đoan Trai
THÔNG TIN QUAN TRNG
1- Hội Thánh bước vào Tuần Thánh, tuần đặc biệt nhất trong năm Phụng vụ.
     1- Các ngày Thứ Hai – Ba – Tư tuần Thánh :
Thánh lễ sáng lúc 5g00.
Buổi chiều, lúc 18g30, ngắm lễ đèn I – II – III, do ca đoàn Thánh Tịnh, Legio và ca đoàn Cecilia phụ trách.
Hai giáo khóm Lý Trà và Đoan Trai, vì có nhà nguyện riêng nên cũng được tổ chức ngắm lễ đèn tại chỗ. Yêu cầu phân công và thực hiện tốt.
     2- Tam Nhật Vượt Qua :
- Thứ Năm Tuần Thánh : Lễ Truyền Dầu Thánh lúc 5g30 tại Nhà Thờ Chính Tòa : các linh mục Giáo Phận hiệp nhất với Đức Giám Mục.
 Buổi chiều : lúc 19g00, lễ nghi Rửa Chân và kỷ niệm Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. Được tuyển chọn làm tông đồ lần này là các anh em của hai ca đoàn Cecilia và Thánh Tịnh.
Sau Thánh Lễ,  kiệu  Mình  Thánh Chúa sang nhà Tạm khác (nhà
ngũ giác) để chầu Thánh Thể đến khuya. Bài chầu có sẵn cho hai phiên chầu thay đổi. Thứ tự các phiên chầu khuya :
Từ 20h30 đến 21h00 : Trà Cai + Đoan Trai + Lý Trà + Tam Phú.
        - Từ 21g00 đến 21g30 : GK 8 + GK 9.
        - Từ 21g30 đến 22g00 : GK 6 + GK 7.
        - Từ 22g00 đến 22g30 : GK 4 + GK5.
        - Từ 22g30 đến 23g00 : GK 2 + GK 3.
        - Từ 23h00 đến 23g30 : GK 1 + Tam Xuân.
        - Từ 23h00 đến 24g00 : Nhà Xứ + Thường Trực HĐMV.
        Xin vui lòng có những hy sinh nhỏ bé (không đến nỗi chết đâu) để dâng Chúa Giêsu chịu đau khổ, đến và ở lại với Chúa trong nửa giờ chầu, đồng hành cùng anh chị em giáo khóm mình.
- Thứ Sáu Tuần Thánh : ngày của kẻ liệt. Cha Quản Xứ đi thăm viếng kẻ liệt trong toàn xứ. Tại mỗi giáo khóm, xin quý chức cùng đồng hành, giúp người liệt chịu ơn trọng tại nhà trong mùa Phục Sinh.
Đây cũng là ngày Ăn Chay nhiệm nhặt thứ hai trong năm, nên lưu ý để cùng nhau khổ hạnh một chút, dù chỉ trong 1 ngày. Tiền Chay Tịnh lần này sẽ được gửi về Tòa Giám Mục, để Hội Đồng Giám Mục VN trích ra, giúp việc tu bổ Đất Thánh tại Giêrusalem, theo yêu cầu của Tòa Thánh, đồng thời sung vào Quỹ Bác Ái của Giáo Hội Việt Nam.
Buổi tối lúc 19g00, vì là ngày chay tịnh, nên thời gian cũng dùng để chay tịnh luôn, không ở nhà xem tivi, hoặc nhàn rỗi, nhưng xin mời mọi người đến Nhà Thờ, tham gia Đàng Thánh Giá trọng thể quanh Nhà Thờ, với đề tài Tân Phúc Âm Hóa đời sống gia đình. Sau đó, lễ nghi Hôn Chân và Tưởng Niệm cuộc Thương Khó của Chúa chúng ta. Đây là ngày sầu thảm, môn đệ mất thầy, Hội Thánh mất Chúa. Nhà Thờ vắng lặng, không đặt Mình Thánh Chúa, cũng là ngày duy nhất trong năm không nơi nào có Thánh Lễ.
- Thứ Bẩy Tuần Thánh : Thánh Lễ Đêm Vọng Phục Sinh, lúc 19g00, khởi sự làm phép lửa tại sân nhà xứ và Thánh Lễ tại sân Nhà Thờ.
Đã có bảng phân công của Ban Mục Vụ, xin theo dõi và thực hiện.
2- Chúa Nhật Phục Sinh : Thánh Lễ trọng nhất trong năm, lúc 7g00 sáng trong Nhà Thờ, vì niềm tin Thiên Chúa Phục Sinh là niềm tin độc đáo của người công giáo, và từ đó, Chúa Nhật Phục Sinh là Chúa Nhật Mẹ, các Chúa Nhật khác, được người công giáo vui mừng họp nhau lại để tưởng nhớ biến cố Phục Sinh. Lưu ý quan trọng : người công giáo rất nên giữ ngày Chúa Nhật Phục Sinh làm ngày nghỉ lao động làm ăn, theo luật Hội Thánh, khi mình có thể chủ động phần mình. Còn những ai phải làm công tác bắt buộc, như bác sĩ, y tá trực ca… thì phải chịu theo luật trừ.
Vì thế, các em thiếu nhi được nghỉ học giáo lý, để thầy cô tổ chức dã ngoại một ngày, có lợi cho sức khỏe và tính năng động của các em.

3- Góp Quỹ Bác Ái : chị Trần t. Ánh Tuyết gk 7 : 100.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét