Thứ Bảy, 29 tháng 7, 2017

bản tin Sinh Hoạt Dân Chúa số 343

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 343     &      ' 0235.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
CHÚA NHẬT 17 TN NĂM A, 30-7-2017
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 :  Sách Các Vua quyển 1                      1 V 3,7-12
Người đã xin cho được tài phân biệt để xét xử
Bài đọc 2 : Thư Rôma                                            Rm 8,28-30
Thiên Chúa đã tiền định cho họ nên đồng hình đồng dạng với Con của Người.
Tin Mừng theo thánh Mát-thêu                           Mt 13,44-52
Người ấy bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy.
II- Ý Lễ : Hồng-Trang gk 8 : giỗ ba Philipphê Thông* c.Hoa (Li) gk 9 : tạ ơn cầu bình an, mừng BM cháu / mừng BM Anna. và xin ơn * a.Tu (Quang) Gk7 : tạ ơn, cầu bình an* a.Thảo (L) ĐTrai : tạ ơn* c.Báu gk 6 : mừng BM Anna, tạ ơn* c. Oanh T.Đàn : xin ơn* c. Tám : lễ tạ ơn* c.Hoa-Đ gk 8 : mừng BM Anna* gđ Chiến-Nguyt gk 3 : lễ cho Têrêxa* gđ Nguyên-Xuân gk 8 : mừng BM Giacôbê* bà Cương TXuân : lễ cho em Catarina Nương mới qua đời* a.Tuấn-Hồng BDương : lễ cho ba Simon Sư và BNLH* c.Kiểm gk 6 : lễ cha cố Giacôbê Thiên* c.Hoa (Dũng) gk 8 : lễ tạ ơn* con bác Khánh ĐN : lễ cho Lh Giuse Quý mới qua đời* ô.Ngc-Xuân TCai : lễ Lh hai em Giuse-Maria, các thai nhi* c.Ân gk 1 : lễ tạ ơn* ôb Diêm-T gk 1 : lễ cho Lh Catarina Nương* c. Hnh : lễ nội Lôrenxô-Anna* bà Khiết gk 5 : lễ cho chồng Giuse Quý mới qua đời* gđ Thuần-Thao gk 6 : lễ tạ ơn và cầu cho Lh Maria Diệm / lễ cho Lh Catarina Nương* gđ Sửu-T.Ba TXuân : tạ ơn, cầu bình an* c. B.Tuyết gk 6 : CLH thai nhi.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA
Từ chiều 05-8 đến 11-8-2017 : Giáo khóm 5
THÔNG TIN QUAN TRNG
1- Vấn nạn : Không cần phải xưng tội ????
1 người giáo dân hỏi Một linh mục kia từ nước ngoài về thăm Việt Nam. Thấy có những người không  rước Chúa, linh mục hỏi tại sao, có người trả lời “con chưa sẵn sàng vì chưa xưng tội". Linh mục ấy nói: Chúa Giêsu đã chuộc tội và tha tội cho chúng ta rồi nên không cần phải xưng tội gì cả. Tôi đã nghiên cứu kỹ việc này rồi, cứ an tâm rước Chúa !!. Xin cha cho biết ý kiến về vấn đề trên đây.
     Lm Fx Ngô Tôn Huấn trả lời: Tôi thực ngạc nhiên về câu hỏi được đặt ra. Nếu đúng như vậy, thì không biết linh mục đó học thần học và bí tích ở đâu mà dạy sai trái như vậy. Chúa Giêsu chết để đền tội thay cho loài người: đúng. Nhưng nếu nói Chúa đã tha hết tội cho ta, nên ta không còn cần phải đi xưng tội thì sai hoàn toàn.
I-Công nghiệp cứu chuộc của Chúa Kitô có giúp con người khỏi phạm tội nữa hay không ?
Qua phép Rửa, chúng ta được tha thứ mọi tội lỗi, tội Nguyên Tổ cũng như tội cá nhân. Nhưng rửa tội rồi, con người vẫn còn đầy yếu đuối vì hậu quả của tội Nguyên Tổ, nên dễ sa ngã do gương xấu đầy dẫy trong thế gian, cộng thêm sự cám dỗ mãnh liệt của ma quỉ. Thánh Phaolô cũng phải thú nhận : “Sự thiện tôi muốn thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn thì tôi lại cứ làm. Nếu tôi cứ làm điều tôi không muốn, thì không còn phải là chính tôi làm điều đó, nhưng là ti vẫn ở trong tôi.” (Rm 719-20)
Chúa Giêsu đã ban bí tích hòa giải để giúp con người lấy lại tình thân với Thiên Chúa sau khi đã sa ngã vì yếu đuối của bản tính. Chúa đã ban quyền tha tội cho các Tông Đồ khi Người nói : “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha. Anh em cầm giữ ai thì người ấy bị cầm giữ". ( Ga 20:23)  Nếu con người không còn tội lỗi gì nữa thì Chúa Giêsu lập bí tích hòa giải để làm gì và cho ai ??
II- Điều kiện để rước Minh Thánh Chúa theo giáo lý, giáo luật của Giáo Hội:
Để xứng đáng rước lễ trong Thánh Lễ, giáo lý của Giáo Hội nói rõ như sau:  “Ai muốn rước Chúa trong Thánh Lễ, phải ở trong tình trạng có ân sủng, sạch tội trọng. Nếu ai biết mình đã phạm tội trọng, thì không được bước lên bàn tiệc Thánh Thể, nếu không, sẽ thêm tội phm s thánh.
Ngoài ra, cũng nên nhớ phải tham d Thánh Lễ trn vn mới lên rước lễ, nghĩa là phải dự cả phần Lời Chúa. Nhiều người đi lễ trễ, mất phần Lời Chúa mà vẫn cứ lên rước lễ là sai lầm, và thiếu sót. Ước mong giải đáp trên đây thỏa mãn câu hỏi được nêu ra.
Lm Phanxicô Xaviê Ngô Tôn Huấn. (trích từ Vietcatholic)
2- Tối thứ Năm 03-8, họp Ban Mục Vụ tháng 8 tại Văn Phòng HĐMVGX.
3- Tối thứ Bảy đầu tháng, 05-8, Thánh Lễ tại Hoa Viên Đức Mẹ Lữ Hành.
4- Góp Quỹ BAXH: anh chị Khoa - Dung GK8 = 300k.

Góp Quỹ Nhân Ái : anh chị Khoa - Dung GK8 = 300k +  thầy Đức GK7 = 60k.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét