Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017

Video: Thánh lễ mừng kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima

     Nhân kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, Đức Giám mục giáo phận đã đến thăm và dâng thánh lễ tại Hoa viên Đức Mẹ Lữ hành (Giáo xứ Tam Kỳ). Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét