Thứ Bảy, 2 tháng 1, 2016

bản tin SHDC số 268

 SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 268      &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
Chúa Nhật 3 Mùa Vọng 13-12-2015
KHAI MẠC NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 :   sách  ngôn sứ Isaia              Is 61,1-2.10-11
Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.
Bài đọc 2 : thư thứ 1 Thêxalônica            1Tx 5,16-24
Thần trí, tâm hồn và thân xác anh em phải được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa quang lâm.
Bài Tin Mừng theo thánh Gioan               Ga 1,6-8.19-28
Có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết.
II- Ý Lễ : Cô Điểm gk 1 : lễ cho hai Lh Augustinô (giáp năm)* bà Tám gk 7 : lễ cho hai Lh Anna * c. Tuyết (Sang) gk 1 : lễ tạ ơn * cô Ân gk 1 : lễ giỗ cha mẹ Giuse-Catarina * c. Quy gk 9 : lễ giỗ chồng Phêrô Sơn cầu bình an * c. Xuân-Nguyên gk 8 : lễ Bổn mạng Luxia * gđ Phiên-Nhung gk 4 : lễ tạ ơn,cầu bình an * c. Chung Đtrai : lễ tạ ơn, cầu bình an* gđ Tuyến-Hà gk 3 : lễ tạ ơn, cầu cho CLH .
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA,
 từ chiều 19-12 đến 25-12-2015 :  Giáo Khóm 1
THÔNG TIN QUAN TRỌNG
1- Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ : nhân vì có người thắc mắc, muốn được giải đáp, rằng tại sao phải đọc Kinh Tin Kính trong Thánh Lễ ngày Chúa Nhật. Nếu không đọc, có được không ?
Xin trả lời dựa theo giải đáp trong sách “40 câu hỏi về Thánh Lễ” của Linh Mục Giuse Vũ Thái Hòa :
Trong Thánh Lễ, một trong những giây phút liên hệ chặt chẽ với Lời Chúa vừa nghe và được diễn giải, thì đó là lúc đọc kinh Tin Kính hay lời tuyên xưng đức tin. Kinh Tin Kính được đọc trong các lễ Chúa nhật và lễ trọng được xem như là sự chấp nhận và đáp lại Lời Chúa mà giáo dân đã nghe trong các bài đọc và bài diễn giảng.
Kinh Tin Kính tóm tắt tất cả các điều căn bản của đức tin Công Giáo. Đọc kinh Tin Kính là dấu hiệu nhìn nhận niềm tin của mọi Kitô hữu.
Hiện nay, trong Hội Thánh, có hai bản Kinh Tin Kính: Kinh Tin Kính các Tông Đồ và Kinh Tin Kính Nixêa.
* Kinh Tin Kính các Tông Đồ, là kinh Tin Kính cổ xưa nhất, có từ thế kỷ thứ II. Bản kinh này tổng hợp các công thức đức tin đã có trước đó. Từ thế kỷ thứ VI, bản này có hình thức như chúng ta thấy hiện nay. Đây là bản tuyên xưng những tín điều chính yếu nhất khi chịu phép Rửa. Có lời giải nghĩa rằng, ngày xưa trước khi chia tay mỗi người đi mỗi nơi để loan báo Tin Mừng, các Tông Đồ đã họp bàn và xác định niềm tin với nhau trên văn bản. Thế rồi mỗi vị đưa ra một vấn đề đức tin mà ngài thấy là quan trọng. Cứ thế hình thành Kinh Tin Kính chúng ta quen đọc. Đây chính là Kinh Tin Kính ngắn, và thường được đọc trong nhiều loại cử hành khác nhau, đặc biệt phải kể ra là với những khi lần chuỗi Mân Côi.
** Kinh Tin Kính Nixêa được Công Đồng Nicea chấp thuận vào năm 325, nhằm đối phó với lạc thuyết Arianô chối bỏ thần tính của Chúa Giêsu Kitô. Sau đó bản kinh này đã được Công Đồng Constantinople bổ túc vào năm 381, nhằm xác quyết thần tính của Thiên Chúa Ngôi Ba là Chúa Thánh Thần, đã do nhiều bè rối chối bỏ. Vì vậy, chúng ta có thể thấy lời kinh nhấn mạnh và giải thích rõ ràng về Ngôi Vị của Chúa Giêsu và Chúa Thánh Thần, rằng Ngài là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, Ánh Sáng bởi Ánh Sáng…. Đây là bản kinh Tin Kính dài và được đọc trong thánh lễ ngày Chúa Nhật và lễ trọng.
Vì là những điều căn bản để tin, nên Kinh Tin Kính phải được đọc lên sau phần diễn giảng, mà không được bỏ qua, chính là để người tín hữu nói lên niềm xác tín của mình sau khi nghe Lời Chúa. Đặc biệt, trong ngôn ngữ Việt Nam, cách xưng hô của lời kinh là TÔI, nói lên rất rõ ràng lập trường đức tin của chính người đọc, và cũng là lời nói với nhau, như anh em, không phải là nói với Thiên Chúa. Lời Kinh Tin Kính lại được đọc chung cả cộng đoàn, trở thành thói quen dẫn đến thuộc lòng, trở thành sức mạnh tập thể, có giá trị to lớn hơn nhiều nếu so với cá nhân. Vì thế đạo công giáo là một tôn giáo có sức mạnh của cộng đoàn những người tin.
(Trích từ tập sách "40 CÂU HỎI VỀ THÁNH LỄ" của Lm. Giuse Vũ Thái Hòa)
2- Góp Qũy Bác Ái : bà cụ Nhứt gk 5 : 100k * anh chị Lộc-Anh gk 3 : 2000k+  HĐMVGx : 187k.

Quỹ Nhân Ái : bà Sanh Tcai 100k.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét