Thứ Bảy, 11 tháng 2, 2017

bản tin SHDC số 322

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 322      &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
CHÚA NHẬT 6 THƯỜNG NIÊN, 12-02-2017
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 :  Sách Huấn Ca                         Hc 15,15-20
Chúa không truyền cho ai ăn ở thất đức.
Bài đọc 2 : Thư thứ nhất Cô-rin-tô         1Cr 2, 6-10
Lẽ khôn ngoan Thiên Chúa đã tiền định từ trước muôn đời, cho chúng ta được vinh hiển.
Tin Mừng Thánh Matthêu                        Mt 5,17-37
Anh em đã nghe luật dạy người xưa. Còn Thầy, Thầy bảo anh em biết.
II- Ý Lễ : Bà Thiết gk 7: lễ bình an* gđ Huyền-Quang gk 7 : bình an*  gđ Tấn-Quyên TPhú : tạ ơn, bình an, xin ơn* gđ Ý-Nga gk 7 : CLH* 1 người : CLH tiên nhân* c. Phương GMây : tạ ơn, bình an* c. Tám : bình an, xin ơn* gđ Phước-Phương gk 8 : con sơ sinh và thai nhi* c. Tiên (Mỹ) : tạ ơn, bình an cho mẹ Diệm* ô Tùng TCai : Phêrô-Maria và BNLH* c. Tuyết (Sang) gk 1 : bình an, xin ơn* c. Kiểm gk 7 : lễ cho Antôn Chúc, Maria Nghi* a. Hu TXuân : bình an cho vợ (đau nặng)* ôb Diêm-T gk 1 : lễ đầu năm cho ÔBCM *gđ Thám-Tin : cầu bình an, cho Lh thai nhi*  c. Thu-Hồ gk 3 : bình an, xin ơn* c. Y TXuân : tạ ơn, bình an* c. Đợi gk 1 : tạ ơn, cầu bình an* Cng đoàn Gk 3 : lễ bình an, mừng Bổn Mạng Giáo khóm.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA
Từ chiều 18-02 đến 24-02-2017 : Giáo Khóm 2
THÔNG TIN QUAN TRNG
1- Cùng với toàn thể dân tộc Việt, chúng ta đã bước vào Năm Mới Đinh Dậu với tất cả niềm vui, niềm tin vào Ơn Chúa ban cho tương lai. Xin phó thác mọi sự trong tay Thiên Chúa quan phòng. Ngài muốn sao thì xin được như vậy. Đó là Thánh ý Thiên Chúa, phần mỗi người, chúng ta thưa Xin Vâng. Điều đặc biệt là trong Năm Mới này, Quý chức Ban Mục Vụ đương nhiệm sẽ chấm dứt nhiệm kỳ, và qua cuộc bầu cử của cộng đoàn, một Ban Mục Vụ mới sẽ bước vào nhiệm vụ.
Trên nguyên tắc, theo qui định của Đại Hội Dân Chúa năm 2012, Ban Mục Vụ có nhiệm kỳ 4 năm, và đây là sứ vụ đồng đều của mọi tín hữu, mọi người đều có thể tham gia khi được bầu chọn,
chỉ trừ những người không có khả năng rõ rệt.
Sứ vụ của Quý Chức là cùng Linh Mục quản xứ chăm lo đời sống tinh thần cho cộng đoàn dân Chúa từ giáo khóm lên đến Giáo Xứ, qui tụ anh chị em, giúp nhau giữ gìn đời sống đạo, lãnh nhận các Bí Tích, có khi phải lo liệu cả những việc tình nghĩa, xem xét mức độ khó nghèo để trợ giúp... việc lễ tang là một điển hình cụ thể.
Sứ vụ này có tính thiêng liêng nên có tính cách phi vật chất, không có lương bổng, chỉ có "tiếng" mà không có "miếng", nên xem ra chẳng được mấy người quan tâm, hăng hái. Hầu như ai cũng làm cho xong nhiệm kỳ là qúi rồi.
Vì là "tiếng", là chức danh trong cộng đoàn, là sự thơm tho, tiếng tốt, được tuyển chọn, nên xét ra, không dành cho ai cách đặc biệt được ở lại nhiều nhiệm kỳ. Cần phải chia cho người khác cũng được hưởng vinh dự với.
Vì không có "miếng", nên có thể là gánh nặng, là thánh giá, nên xét cũng phải chia cho người khác cùng chịu. Chẳng lẽ cứ để một người phải vác thánh giá mãi sao!
Vì thế, từ bây giờ cho đến khi bầu cử vào tháng 5, tháng Hoa, xin quý ông bà, anh ch em lưu tâm, tìm kiếm chn la nhân sự cho Giáo Khóm và Giáo Xứ mình, để bộ máy Mục Vụ của Giáo Xứ được tốt đẹp như những nhiệm kỳ trước. Nếu Quý Chức đương nhiệm quyết tâm nhường chỗ, chúng ta không thể o ép. Nhưng nếu quý vị đó sẵn lòng vui nhận, thì cộng đoàn có thể tiếp tục tiến cử.
2- Đến Nhà Thờ Tiên Phước, tham dự việc cung nghinh Linh Ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp từ Trung Tâm Dòng Chúa Cứu Thế Sàigòn ra, và tham dự phiên chầu. Cha quản xứ Tiên Phước đã có lời mời, vậy xin mời cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta, ai có thể được thì đến Nhà Thờ Tiên Phước, lúc 10g00 ngày Chúa Nhật 19-02, vừa dự phiên chầu lượt của Tiên Phước, vừa cầu nguyện với Linh Ảnh ĐMHCG.
       Phương tiện xin t túc, vì đường đi chỉ 25km. Khoảng 11g00, tan chầu sẽ ra về, không ở lại ăn uống, phiền hà cho nhau. Được biết việc cung nghinh và cầu nguyện với Linh Ảnh ĐMHCG là truyền thống đạo đức của Dòng CCT và trên cả nước. Bất kỳ nơi nào có các cha Dòng CCT, thì sẽ có phiên cung nghinh và cầu nguyện với Đức Mẹ. Ơn tiểu xá được ban cho việc này là ân xá 300 ngày dành cho các Linh Hồn trong Luyện Hình. Xin mời tham gia và chia sẻ ân xá cho CLH.
3- Góp quỹ BAXH: Chị Kim Tiên GK8: 200k + anh chị Mười-Giang GK8 : 750k + anh chị Thanh-Hiền gk 8 : 500k + chị Y.Nhung gk 5 : 200k + Một chị ở Khánh Thọ : 200k + HĐMV tháng 02 : 210k.

Quỹ Nhân ái: Chị Kim Tiên GK8: 200k + Giáo họ Chu Lai: 500k

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét