Thứ Sáu, 25 tháng 11, 2016

Bản tin SHDC số 312

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 312      &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
CHÚA NHẬT 33 C THƯỜNG NIÊN, 13-11-2016
KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIT NAM
KẾT THÚC TI GIÁO PHN – GIÁO XỨ
NĂM THÁNH LÒNG CHÚA THƯƠNG XÓT
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 : sách Ma-ca-bê quyển 2                     Mcb 7,1.20-23.27-29
Bà mẹ là người đáng khâm phục, khi đặt niềm tin nơi Thiên Chúa.
Bài đọc 2 : Thư Roma                                            Rm 8, 31-39
Dù sự chết hay sự cũng không tách ta ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa.
Tin Mừng theo thánh Luca                                 Lc 9, 23-26
Ai liều mất mạng sống mình vì Tôi, thì sẽ cứu được mang sống ấy.
II- Ý Lễ : c. Nhim gk 8 : lễ cho Phêrô, Anna và BNLH* ôb Hoàng-Hương ĐTrai : lễ CLH* c. Tuyết TXuân : lễ cho cha mẹ* gđ Vương-Nhim Tcai : tạ ơn, cầu bình an* gđ Quang-Huyền gk 7 : cầu bình an, cầu cho ÔBTT/ cầu cho bố Phêrô* gđ Sơn-Hà gk 5 : lễ cho An tôn-Luxia và thai nhi* th. Đề gk 9 : lễ cho mẹ Anna* gđ Phước-Phương gk 8 : lễ cho cha Bênêđitô* c. Kiểm gk 6 : lễ cho BNLH Tiền Nhân* ô. Trung TXuân : lễ cho ÔBCM Phaolô-Maria* gđ Nguyên-Xuân gk 8 : lễ cho CLH* gđ Toàn-Giang TCai : tạ ơn, cầu bình an* b. Bình gk 1 : lễ cho GB Đào-Giuse và CLH* bà T-Diêm gk 1 : lễ cho CLH* b. Hảo gk 7: lễ giáp năm chồng Phêrô Quế* gđ Thái-Dung gk 5 : lễ cha Phan-xicô, Lh Matta và ÔBTT* c.Nguyt gk 1 : lễ BNLH* ôb Đồng-Túc Tam Xuân : lễ Lh Giuse-Phêrô-Maria* ô. Hnh TXuân : lễ Lh Rosa* c. Huyền gk 7 : lễ Lh Giacôbê* ô.Việt và các em : lễ giỗ mẹ Matta Chiêu * gđ Hồng-Quyên gk 7 : lễ CLH* bé Tem gk 7 : lễ CLH* bà. Cương TXuân : lễ ÔBNội, Giuse, Catarina* gđ Vinh-Thủy TXuân : lễ CLH* a.Tỏa GT : lễ ÔTTT/ lễ CLH ân-thân nhân/ lễ các thai nhi* gđ Việt-Diễm gk 7 : lễ BNLH * c. B.Tuyết gk 6 : lễ Dì và các em.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA
 từ chiều 19-11 đến 25-11-2016 : Giáo Khóm Trà Cai
THÔNG TIN QUAN TRNG
1- Kính mừng Các Thánh Tử Đạo VN vào ngày Chúa Nhật
: sau những năm mừng lễ Các Thánh Tử Đạo VN vào đúng ngày 24 -11, để người tín hữu dễ ghi nhớ ngày lịch sử này, với kết qủa là không được nhiều người tham dự, vì hầu hết là vào ngày thường, nên từ nay, cộng đoàn Giáo Xứ chúng ta sẽ theo lịch của Giáo Hội Việt Nam là mừng vào ngày Chúa Nhật trước lễ Chúa Kitô Vua (như hôm nay). Đây là lễ mừng chung của Giáo Hội Việt Nam, còn Quý Chức Ban Mục Vụ vẫn họp nhau mừng lễ đúng ngày thứ Năm 24-11.
2- Bế mạc Năm Thánh lòng Chúa thương xót, nhưng Đức Thánh Cha vẫn mời gọi người tín hữu khẩn nài lòng Chúa thương xót đối với dân Chúa, đặc biệt với những linh hồn lìa đời, là thân nhân, ân nhân. Xin mời Nhóm Cầu Nguyện Kính Lòng Chúa Thương Xót vẫn tiếp tục gắn bó với nếp sống đạo đức này, vào lúc 15g00 mỗi ngày, để thay mặt cộng đoàn xứ đạo khẩn cầu Ơn Chúa thương. Ai có điều kiện, xin mời cùng tham gia giờ kinh.
Cộng đoàn Giáo Xứ trở lại sinh hoạt bình thường với kinh nguyện quen thuộc như trước đây. Giờ chầu trở lại vào tối thứ Năm hằng tuần, để kính nhớ Chúa Giêsu lập Phép Thánh Thể. (Năm qua, chọn ngày thứ Sáu là để hiệp nhất với ĐTC, đã chọn làm ngày của LCTX).
3- Lễ Chúa Giêsu Kitô Vua, bổn mạng cộng đoàn Giáo Họ Chu Lai. Vì bận nhiều sinh hoạt khác, trong đó, có Giới Nhà Giáo (20-11), nên Đức Cha Giáo Phận sẽ đến thăm mục vụ và dâng lễ mừng với cộng đoàn này vào chiều thứ Bảy 19-11, lúc 15g30. Đây là cộng đoàn biệt lập, nhưng trực thuộc Giáo Xứ Tam Kỳ, cho đến khi được tách ra, để trở lại danh hiệu Giáo Xứ như trước 1975.
4- Chào mừng ngày Nhà Giáo, (CN 20-11),  xin chúc mừng Quý Thầy-Cô từ Đại Học Cao Đẳng, đến Mẫu Giáo. Chúc Quý Anh Chị Em Giáo Viên Công Giáo luôn giữ phẩm chất, xứng đáng là Kỹ Sư Tâm Hồn, hết lòng yêu mến thiên chức, đào tạo thế hệ trẻ.
5- Cha Quản Xứ thực hiện và tặng Lịch Bỏ Túi 2017 cho cá nhân, để dễ dàng theo dõi Lịch Phụng Vụ Lời Chúa hằng ngày và sinh hoạt Giáo Phận – Giáo Xứ . Ai cần, xin mời đến nhận.
6- Chuẩn bị cho Lễ Giáng Sinh : cứ sau lễ Các Thánh Tử Đạo VN 24-11, là chúng ta bắt tay vào việc tổ chức Đại Lễ Giáng Sinh. Thầy xứ và Ban Thường Vụ trực tiếp lo việc này. Các gia đình có thể đăng ký để con mình được làm Thiên Thần Giáng Sinh....

7- Góp giỏ Lũ Lụt Miền Trung lần 2, theo ý TGM : 8.391.000đ = (Tam Kỳ  6.019.000đ + Chu Lai 1.372.000đ + Tu Đoàn La Vang 1.000.000đ). Đã  chuyển về TGM.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét