Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Bản tin SHDC số 311

SINH HOẠT DÂN CHÚA Gx TAM KỲ
Số 311      &      ' 0510.3834.492
có thể xem nơi địa chỉ mạng : gxtamky.blogspot.com
CHÚA NHẬT 32 C THƯỜNG NIÊN, 06-11-2016
I- LỜI CHÚA NGÀY CHÚA NHẬT :
Bài đọc 1 : sách Ma-ca-bê quyển 2                     Mcb 7,1-2.9-14
Vua vũ trụ sẽ cho chúng tôi sống lại để hưởng sự sống đời đời.
Bài đọc 2 : Thư thứ 2 gửi Thê-xa-lô-ni-ca         2 Tx 2,16 - 3,5
Xin Chúa cho anh em được vững mạnh, để làm và nói tất cả những gì tốt lành.
Tin Mừng theo thánh Luca                                 Lc 20, 27-38
Đức Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, nhưng là Thiên Chúa của kẻ sống.
II- Ý Lễ : c.Hoa (Li) gk 9 : lễ cho Phaolô Anna và CLH ngoại giáo* gđ Thư-Liên gk 1 : lễ cho Augustinô, Gioan B., Maria* gđ ChiếnNguyt gk 3 : lễ cho Têrêxa và mừng BM cháu nội * b. Bi gk 6 : lễ cho Phêrô và CLH* bà Cơ-Quí TXuân : lễ bình an* gđ Nghĩa-Nhung gk 6 : lễ giỗ mẹ, Maria * ae L-Kỳ gk 2 : lễ giỗ ba,Giuse* gđ Hnh-Liễu gk 5 : lễ giỗ Phaolô-Mađalêna và CLH* gđ Dũng-Dip gk 1 : lễ cho Ph.X Loan, cầu bình an* c. Thủy (Thoàn) gk 9 : lễ cho ÔBTT* gđ Lc-Anh gk 3 : lễ Têrêxa Hà / lễ ÔBTT* c. Tâm gk 1 : lễ ÔBTT và CLH* gđ Đức-Nhưng gk 1 : lễ CLH và ÔBTT* c. Lương LTrà : lễ Anna Long và Antôn Ái / cầu bình an cha sở* ô Tuyển gk 5 : lễ ÔBTT* c. Thường TCai : lễ BNLH và bà Thu (lương)* gđ Dũng-Hiền gk 6 : lễ cho Simon Sư và bố Trai (lương)* gđ Tuấn-Nguyt TXuân : lễ cho Anna cư và CLH* b. Tám gk 7 : lễ CLH* c. Báu gk 6 : lễ cho Ph.X và CLH * ô.Châu gk 8 : lễ cho CLH / Lễ ÔBCM* gđ Hóa-Triều Sg : lễ ÔBTT và Giuse* c. Vân gk 9 : lễ Giuse-Maria và ÔBTT* gđ Cảnh-Đoàn gk 1 : lễ Catarina, Maria và ÔBTT* c. Danh TMy : 5 lễ cho BNLH* ô. Chiến (Rương) gk 5 : lễ cho ÔBTT* Sơ Bình TĐLV : lễ cho mẹ Philomena / Lh Têrêxa / Lh Anê* gđ Minh-Tín gk 5 : lễ cho BNLH* gđ Sửu-Ba TXuân : lễ 49 ngày mẹ Maria Phấn / lễ cho ba Giuse và BNLH* c. Điểm gk 5 : lễ CLH* gđ Lắm-Phưng ĐTrai : lễ BNLH* ô.Tỵ : lễ cho cháu (lương)* cng đoàn Giáo Khóm 8 : lễ bình an GK, phiên phục vụ* gđ Oanh-La TB : lễ CLH* gđ Triều-Phi gk 7 : lễ cho Phêrô và ÔBNn* c. B.Tuyết gk 6 : lễ ÔBCM* ôb Khẩn gk 5 : lễ ÔBCM* 1 bn : lễ cho Têrêxa Hà.
III- VIỆC PHỤC VỤ NHÀ CHÚA
 từ chiều 12-11 đến 18-11-2016 : Giáo Khóm 9
THÔNG TIN QUAN TRNG
1- Chương trình Bế Mạc Năm Thánh lòng Chúa thương xót, tại Giáo Xứ và Giáo Phận vào tuần tới :
Theo chương trình của Giáo Hội toàn cầu, thì ngày 20-11, bế mạc Năm Thánh tại Roma, còn các Giáo Phận và Giáo Xứ khắp nơi thì kết thúc vào ngày 13-11. Vậy, Giáo Phận đã ra chương trình :
1- Lúc 9g00 ngày CN 13-11, tại Nhà Thờ Trà Kiệu, Thánh Lễ đồng tế Bế Mạc Năm Thánh do Đức Giám Mục chủ tế cùng các cha đến tham dự. (trong chúng ta, ai có thể đi được, thì cứ tự đi).
2- Lúc 15g00, tại sân Nhà Thờ Chính Tòa Đà Nẵng, Thánh Lễ chính thức Bế Mạc, đóng cửa Năm Thánh, cũng do Đức Cha chủ tế cùng toàn thể Dân Chúa Giáo Phận.
Vậy, Ban Mục Vụ quyết định hợp đồng xe để một số bà con mình muốn tham dự cùng đi, ngoài những phương tiện tự túc. Việc khởi hành đi và về, sẽ do Ban Mục Vụ thông báo chi tiết.
3- Tại Nhà Thờ Giáo Xứ chúng ta, chiều tối Thứ Bảy 12-11, lúc 18g30, Thánh Lễ của ngày Chúa Nhật, phục vụ cho cộng đoàn giữ luật đi lễ ngày Chúa Nhật. Ca đoàn Giới Trẻ giúp hát lễ.
Sáng Chúa Nhật 13-11, lúc 6g00, cộng đoàn Giáo Xứ chính thức kết thúc Năm Thánh với Thánh Lễ như thường lệ, và gỡ xuống Logo Năm Thánh. Và cuối cùng, chiều Chúa Nhật, không có Thánh Lễ chiều. Các em học sinh phải nghỉ học giáo lý.
Thông báo này quan trọng để đừng ai mất lễ ngày đặc biệt, vì thiếu thông tin. Xin báo lại cho nhau cùng biết.
2- Kỷ niệm 500 năm cải cách của Lutêrô : ngày 31-10 vừa qua, Đức Giáo Hoàng đã đến Thụy Điển, là nơi kỷ niệm đúng 500 năm ngày cựu Lm Lutêrô khởi xướng phong trào Cải Cách, ly khai với Giáo Hội Công Giáo, lập nên Tin lành và các giáo phái sau này. Chuyến đi của ĐTC mang tính đại kết rất quan trọng, gặp gỡ các lãnh đạo Phong Trào Cải Cách Lutêrô, để các anh em cùng tin vào Chúa Kitô được ơn hiệp nhất với nhau. Ông Lutêrô đã trình bày 95 luận đề vào ngày 31-10-1517, điều chỉnh và lên án Giáo Hội lúc đó đang có nhiều chuyện xuống cấp trầm trọng. Nhưng vì tính xấu nhân loại, thiếu đạo đức cả hai phía, nên Lutêrô đã kêu gọi nhiều người theo ông ly khai Giáo Hội Công Giáo, và lập nhóm Cải Cách. Nay cả hai cùng nhau gặp gỡ để xây dựng hiệp nhất, là tin vui đặc biệt. Nhưng đây mới chỉ là một Giáo Phái. Còn rất nhiều GP khác ?

3- Góp Quỹ BAXH Gx : Một chị GK9 : 200k+ Quý Chức : 220k.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét